tin tức xe tải

Danh mục

keyboard_arrow_down
29/06/2022
Sự thay đổi về tiêu chuẩn khí thải trong quy định mới đây của chính phủ đã nâng tiêu chuẩn khí thải mà các phương tiện sử dụng phải là Euro 5. Sự thay đổi này khiến nhiều phiên bản xe tải trước sử dụng tiêu chuẩn khí thải thấp hơn gặp khó khăn. Đây chính là lý do trên thị trường, việc lựa chọn và sử dụng dung dịch xử lý khí thải Ure trở nên quan trọng.