tuyển dụng

Môi trường văn hoá

Nhằm mục tiêu đạt được tầm nhìn và sứ mệnh của mình, ngoài việc không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, công ty còn rất chú trọng và quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp

Do đó, Hino Đại Phát Tín không ngừng nghiên cứu và thực hiện tốt công tác tuyển dụng những nhân sự có năng lực, đào tạo, phát triển và xây dựng các chế độ phúc lợi tốt và phù hợp cho nhân viên công ty.

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí ứng tuyển Khu vực Số lượng Thời hạn
01. Tuyển dụng thợ hàn Hồ Chí Minh 15 10/02/2022
02. Lao động phổ thông TP HCM 20 13/10/2020