tuyển dụng

Môi trường văn hoá

Nhằm mục tiêu đạt được tầm nhìn và sứ mệnh của mình, ngoài việc không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, công ty còn rất chú trọng và quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp

Do đó, Hino Đại Phát Tín không ngừng nghiên cứu và thực hiện tốt công tác tuyển dụng những nhân sự có năng lực, đào tạo, phát triển và xây dựng các chế độ phúc lợi tốt và phù hợp cho nhân viên công ty.

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí ứng tuyển Khu vực Số lượng Thời hạn
01. Nhân viên Media - Quay dựng phim Hồ Chí Minh 1 14/11/2020
02. Lao động phổ thông TP HCM 20 13/10/2020
03. Thợ Hàn TP HCM 20 13/10/2020
04. Phó phòng kinh doanh TP HCM 03 23/07/2020
05. Nhân viên kinh doanh TP HCM 01 23/07/2020