Giá trị cốt lõi

Danh mục

keyboard_arrow_down
23/07/2020
Gắn kết trách nhiệm Xã Hội trong kinh doanh là phương châm hoạt động mang tính lâu dài của Đại Phát Tín.  Song song với việc hoạt động có hiệu quả trong kinh doanh, Đại Phát Tín cam kết luôn tích cực chung tay góp sức với cộng đồng thông qua các hoạt dộng xã hội, xây dựng đời sống phát triển bền vững.
23/07/2020
23/07/2020