tin tức xe tải

Danh mục

keyboard_arrow_down

Dự thảo về biển số xe định danh

22/06/2023

Gần đầy, cụm từ “biển số định danh” được tìm kiếm khá rộng rãi. Vậy hiểu như thế nào cho đúng về định danh biển số. Dưới đây là thông tin Hino Đại Phát Tín tổng hợp được về thông tin mới này, hi vọng có thể giúp quý bác tài hiểu hơn về “biển số định danh”

1. Biển số định danh là gì?

Hiện hành, không có văn bản quy phạm pháp luật nào đề cập đến cụm từ "Biển số định danh". Tuy nhiên, tại Dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới (sau đây gọi tắt là Dự thảo) thì có đề cập đến cụm từ này.

Theo đó, theo nội dung của Dự thảo, có thể hiểu "Biển số định danh" là biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, cụ thể như sau:

- Đối với chủ xe là người Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân;

- Đối với người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài;

- Đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.

(Nguồn: Giải đáp thắc mắc của Thư viện Pháp luật)

2. Những điều cần biết về việc cấp mới, đăng ký 

Nguyên tắc chung về đăng ký xe, cấp biển số xe theo Dự thảo

Căn cứ Điều 3 Dự thảo thì việc đăng ký xe, cấp biển số xe phải đảm bảo các nguyên tắc chung sau đây:

- Xe cơ giới có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì được đăng ký, cấp một bộ biển số xe theo quy định. Chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó. Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh); đối với chủ xe là người Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân; đối với người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài; đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số xe đó được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình; Số biển số định danh này được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số (gọi chung là giấy chứng nhận thu hồi); quá thời hạn trên nếu chủ xe không đăng ký, cơ quan đăng ký xe sẽ thu hồi và đưa vào kho số để thực hiện đăng ký xe theo quy định.

Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác (gọi chung là di chuyển nguyên chủ) thì được giữ lại biển số xe đó (không phải đổi biển số xe).

- Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe; trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì phải được cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

- Mọi thủ tục đăng ký xe đều phải được kê khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an (gọi chung là Cổng Dịch vụ công). Sau khi kê khai thành công, Cổng Dịch vụ công gửi tin nhắn thông báo mã hồ sơ để chủ xe làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền.

Trường hợp không thực hiện được trên Cổng Dịch vụ công, do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật, thì chủ xe kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

- Việc nhận kết quả đăng ký xe được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe. Trường hợp thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình thì người làm thủ tục nhận được kết quả trên Cổng Dịch vụ công.

- Dữ liệu điện tử các chứng từ trong thành phần hồ sơ đăng ký xe do Hệ thống đăng ký, quản lý xe (gọi chung là Hệ thống đăng ký xe) tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công hoặc cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành hoặc dữ liệu điện tử quét (scan) các chứng từ trong thành phần hồ sơ, bản cà số máy, số khung kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ văn bản giấy có chữ ký số của cán bộ làm thủ tục hoặc cơ quan đăng ký xe (gọi chung là số hóa hồ sơ) có giá trị pháp lý như văn bản giấy.

- Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe ô tô được lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe ô tô trúng đấu giá tại Phòng Cảnh sát giao thông nơi chủ xe có trụ sở, cư trú hoặc tại Phòng Cảnh sát giao thông quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá đó.

(Nguồn: Giải đáp thắc mắc của Thư viện Pháp luật)

3. Đề xuất về “Biển số định danh” - hiểu như thế nào cho đúng?

Theo dự thảo về thông tư cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới của bộ công an. Đề xuất về việc cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe gọi là biển số định danh. Nếu đề xuất này được áp dụng, có thể hiểu như sau: 

Biển số xe sẽ được cấp như quy trình hiện nay, tuy nhiên thì biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh của chủ xe, thay vì quản lý theo xe như trước đây.

Cũng theo dự thảo, thì biển số định danh này sẽ được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận thu hồi. Nếu quá thời hạn trên mà chủ xe không đăng ký xe mới, thì cơ quan đăng ký xe sẽ thu hồi và đưa vào kho số để thực hiện đăng ký xe theo quy định.

Ví dụ: Nếu đề xuất được thông qua, khi A bán xe cho B, thì A được giữ lại biển số của xe đó và gắn vào xe mới trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận thu hồi. Nếu quá thời hạn thì biển số đó được đưa vào kho số để thực hiện đăng ký xe theo quy định.

Với đề xuất thay đổi mới, thì xe là phương tiện liên quan mật thiết và được quản lý dựa trên mã định danh cá nhân. Hi vọng với những thông tin trên có thể giúp quý khách hàng hiểu thêm về quy định mới “Biển số định danh”.