Lịch sử hình thành

Danh mục

keyboard_arrow_down

2009

23/07/2020
Ngày 21/07/2009 Công ty TNHH Đại Phát Tín được thành lập theo quyết định của sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Cà Mau, là đại lý ủy quyền Cấp 1 chính thức của Công ty Liên doanh TNHH Hino Motors Việt Nam.